wie zijn wij?

De Stichting M.O.G. is opgericht op 10 juni 1981.

Tot nu toe is er voor de Maassluise burger met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking en een chronische ziekte veel bereikt. De resultaten zijn het gevolg van opbouwend overleg met de Maassluise overheid en andere organisaties in de lokale en regionale gezondheidszorg.

De samenwerking met de Maassluise overheid en de uitvoering daarvan is vastgelegd in de Overlegovereenkomst tussen de Stichting Maassluis Overleg Gehandicapten en de Gemeente Maassluis.
Deze overeenkomst is op 09 december 2008 van kracht geworden.
De verantwoordelijke wethouder en de voorzitter van de Stichting MOG hebben deze overeenkomst met een feestelijk tintje ondertekend.

In de Stichting M.O.G. participeren:

ANGO (Algemeen Nederlandse Gehandicaptenorganisatie)
NVBS (Nederlandse Vereniging voor blinden en slechtzienden)
NVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)
Reuma Patienten Vereniging Nieuwe Waterweg Noord)
SOB (Samenwerkende Ouderen Bonden Nieuwe Waterweg Noord)
Stichting Senioren Welzijn
Sportvereniging Steenendijck (sportvereniging voor gehandicapten)
Vereniging Ziekte van Duchenne
VAC (Advies Commissie Wonen Maassluis)
PVC Utrecht (Programma Versterking Clientenpositie)
Tympaan Instituut Den Haag

Behalve de bovengenoemde organisaties is een aantal personen op persoonlijke titel actief binnen de stichting.