Visie

 

Strategie en visie

Op vele fronten en disciplines constateren wij als MOG dat de zwakste schakel toch steeds weer te snel over het hoofd wordt gezien. De samenleving raakt meer en sneller geautomatiseerd en ouderen en mensen met een beperking lopen steeds meer achterstand op.

Door de vele wetswijzigingen zijn de komende jaren cruciaal voor onze doelgroep, de mensen met een beperking. Wij zullen dan ook alle ontwikkelingen op de voet volgen. Waar nodig adviezen genereren en het beleid van de gemeente Maassluis volgen en waar nodig proberen beleidskeuzes om te buigen en/of te verbeteren. Binnen onze visie dient de zwakste schakel het uitgangspunt te zijn.