Wat doen wij

Wat doen wij!

De Stichting M.O.G. is een belangenorganisatie voor mensen met een beperking in Maassluis. De stichting participeert in het lokale en regionale netwerk van overheids- en andere belangenorganisaties.

Het M.O.G. besteedt aandacht aan;

  • Goede toegankelijkheid van openbare gebouwen en winkels
  • Toegankelijkheid en obstakelvrije openbare ruimte
  • GIPS project
  • Meer duidelijkheid in het doolhof van wet- en regelgeving
  • Ruimere mogelijkheden tot vrijetijdbesteding en sport voor mensen met een beperking
  • Het voortdurend in gesprek zijn met de gemeentelijke overheid
  • Samenwerking met andere organisaties op het gebied van zorg en begeleiding van mensen met een beperking.