Wie zijn wij?

Maassluis overleg voor mensen met een beperking

Het MOG behartigt de belangen van mensen met een beperking in Maassluis en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt. Bevordert deze belangen, alles in de ruimste zin van het woord.

Het MOG adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het gemeentelijk beleid op het terrein  van zorg en dienstverlening ten behoeve van mensen met een beperking.

Er wordt als vertegenwoordigers van de Maassluise samenleving zowel gevraagd als ongevraagd advies gegeven. De leden van het MOG onderhouden daarvoor structureel contacten met de Maassluise samenleving om zodoende draagvlak te verkrijgen en zaken voor advisering te signaleren. De leden zijn niet verbonden aan een politieke partij of belangenorganisatie en opereren dus op persoonlijke titel .